پست های داغ

آدرس های رسمی مخزن دبیان 9

برای تغییر در آدرس مخازن پکیج های دبیان 9 دستور زیر را با دسترسی root در دبیان خود وارد کنید :

تمامی محتوای داخل آن را حذف و موارد زیر را درون آن قرار دهید :

 

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال