پست های داغ

تست نفوذ

تست نفوذ

 

(تست نفوذ)Penetration Test

از مباحث قابل توجه در دنیای امنیت کشف حفره های امنیتی و رفع راه های نفوذ در آن است . از این رو تیم ابدال تست نفوذ را در سرویس های خود جای داده است . سرویس تست نفوذ ما بر اساس تکنیک ها و استانداردهای خودمان انجام می گردد . مسئله مورد بخث در تست نفوذ توسط ما تکنیک ها و استانداردهای تیم ابدال است . ما همیشه سعی بر بروز رسانی یافتن جدید ترین راه های نفوذ و تولید ابزارهای اختصاصی داریم . بیشتر تست نفوذ ها با ابزارهای تیم ابدال انجام می شود . پشتوانه تولید این ابزارها دانش تیم ما است . بیشتر روش های ابزارهای فعلی توسط سیستم های امنیتی قابل شناساسی هستند . حتی پس از تست نفوذ توسط آنها دیده شده است که نتایج حاصل از تست به کلی اشتباه است .

در حال حاظر تیم ما از مدل پنج مرحله ای زیر برای تست نفوذ در سیستم های شما استفاده می کند :

تست نفوذ

 

برای اطلاع و سفارش تست نفوذ از اینجا اقدام فرمایید .

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال