پست های داغ

درباره تیم ابدال و ناحیه هکر ها

تیم امنیتی ابدالتیم امنیتی ابدال :

جرقه تشکیل تیم ابدال از سال 2015 خورده شد و تا کنون با چالش های فراوانی روبه رو بوده است . تیم ابدال از نیروی جوان و متخصص تشکیل شده است و تمامی پروژه های آن بر سه محور زیر استوار می باشد :

  1. ساخت ابزارهایی که وجود ندارد یا اگر موجود می باشد دارای نقص فراوان باشد
  2. ساخت ابزارهای امنیتی جهت استفاده در مقیاس بزرگ
  3. خدمت به بشریت

تیم امنیتی ابدال توسط ابراهیم شفیعی مدیریت و راهبری  می گردد .

 

 

ناحیه هکرها چیست ؟

با توجه به نیاز روز افرون به ارتقاء امنیت در دنیای دیجیتال و کمبود آموزش های کاربردی و مفید در این زمینه در ایران ، ما بر آن شدیم تا یک پایگاه کاملاً اختصاصی بر مبنای تولید محتوای موثر ایجاد نماییم . ناحیه هکرها در واقع مجمعی از متخصصان امنیت است تا تمامی کسانی که علاقه مند به فعالیت در زمینه امنیت سیستم های کامپیوتری هستند از منابع منتشر شده در این ناحیه استفاده نمایند . واقعیت امر این است که در سال های اخیر با مشاهده ضعف های امنیتی در ایران دولت مردان ما چه بخواهند و چه نخواهند ، وارد چالش های جدیدی از عصر دیجیتال خواهند شد . مرکزیت اصلی این چالش ها بحث های امنیت اطلاعات است ، لذا اگر ما پشتیبانی شویم بی شک با تلاش و فکر جوان اعضای تیم ما تولیدات موثری برای ایران خواهیم داشت .

 

 

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال