پست های داغ

کلید ترکیبی منوی بوت تمامی برند ها

کلید ترکیبی منوی بوت تمامی برند هاAcer Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Acer Aspire One zg5, zg8, Aspire Timeline F12 F2
Acer Aspire v3, v5, v7 F12 (“F12 Boot Menu” must be enabled in BIOS) F2
Acer Esc, F2, F12 Del, F2

 

Apple Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Apple Post-2006 مدل Option

Asus Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Asus Desktops F8 F9
Asus VivoBook f200ca, f202e, q200e, s200e, s400ca, s500ca, u38n, v500ca, v550ca, v551, x200ca, x202e, x550ca, z202e Esc Delete
Asus N550JV, N750JV, N550LF, Rog g750jh, Rog g750jw, Rog g750jx Zenbook Infinity ux301, Infinity ux301la, Prime ux31a, Prime ux32vd, R509C, Taichi 21, Touch u500vz, Transformer Book TX300 Esc (Disable “Fast Boot” and “Secure Boot Control”) F2
Asus k25f, k35e, k34u, k35u, k43u, k46cb, k52f, k53e, k55a, k60ij, k70ab, k72f, k73e, k73s, k84l, k93sm, k93sv, k95vb, k501, k601, R503C, x32a, x35u, x54c, x61g, x64c, x64v, x75a, x83v, x83vb, x90, x93sv, x95gl, x101ch, x102ba, x200ca, x202e, x301a, x401a, x401u, x501a, x502c, x750ja F8 Delete
Asus Eee PC 1015, 1025c Esc F2

Compaq Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Compaq Presario Esc, F9 F10

Dell Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Dell F12 (Select “USB Flash Drive”) F2

eMachine Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
eMachines F12 tab, Delete

Fujitsu Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Fujitsu F12 F2

HP Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
HP Esc, F9 Esc, F10, F1
HP Pavilion Media Center a1477c Esc F10
HP Pavilion 23 All In One Esc (Select boot media from the menu) F10
HP Pavilion Elite e9000, e9120y, e9150t, e9220y, e9280t Esc, F9 F10
HP Pavilion g4, g6 and g7, Probook 4520s, 4525s, 4540s, 4545s, 5220m, 5310m, 5330m, 5660b, 5670b Esc F10
HP Pavilion HPE PC, h8-1287c, Pavilion PC, p6 2317c, Pavilion PC, p7 1297cb, TouchSmart 520 PC, ENVY x2, m4, m4-1015dx, m4-1115dx, sleekbook m6, m6-1105dx, m6-1205dx, m6-k015dx, m6-k025dx, touchsmart m7, Envy, dv6 and dv7 PC, dv9700, Spectre 14, Spectre 13, 2000 – 2a20nr, 2a53ca, 2b16nr, 2b89wm, 2c29wm, 2d29wm Esc (Then f9 for “Boot Menu”) Esc
HP ۲۰۰۰ Esc (Then F9 for “Boot Menu”. Select “Patriot Memory” on the Boot Option Menu) Esc
HP Pavilion a410n Esc F1

Intel Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Intel F10

Lenovo Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Lenovo Desktops F12, F8, F10 F1, F2
Lenovo Laptops F12 F1, F2
Lenovo ThinkPad edge, e431, e531, e545, helix, l440, l540, s431, t440s, t540p, twist, w510, w520, w530, w540, x140, x220, x230, x240, X1 carbon F12 F1
Lenovo IdeaPad s300, u110, u310 Touch, u410, u510, y500, y510, yoga 11, yoga 13, z500 Novo Button (Next to power button), F12 Novo Button
Lenovo IdeaPad P500 F12 or Fn + F11 F2
Lenovo IdeaPad S10-3, g460, g470, g475, g480, g485 F12 F2

Microsoft Tablets

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Microsoft Surface Pro 1-3 Volume-Down Button
Microsoft Surface Pro 4 & Book Volume-Up Button

NEC Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
NEC F5 F2

Packard Bell Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Packard Bell F8 F1, Delete

Samsung Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Samsung F12, Esc F2, F10
Samsung NC10, np300e5c, np300e5e, np350v5c, np355v5c, np365e5c, np550p5c Esc F2
Samsung Series 5 Ultra, Series 7 Chronos, Series 9 Ultrabook Esc (Must disable “Fast Boot” in BIOS) F2
Samsung Ativ Book 2, 8, 9 F2 (Must disable “Fast Boot” in BIOS) F10

Sharp Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Sharp F2

Sony Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Sony VAIO Duo, Pro, Flip, Tap, Fit Assist Button (Use the Assist Button when the computer is off, not when it is booting) Assist Button (Use the Assist Button when the computer is off, not when it is booting)
Sony VAIO, PCG, VGN F11 F1, F2, F3
Sony VGN Esc, F10 F2

Toshiba Computers/Laptops

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
Toshiba Kira, Kirabook 13, Ultrabook, Qosmio g30, g35, g40, g50, Qosmio x70, x75, x500, x505, x870, x875, x880 F12 F2
Toshiba Protege, Satellite, Tecra F12 F1, Esc
Toshiba Equium F12 F12

Motherboards for Custom Builds

 

کارخانه مدل کلید منوی بوت کلید بایوس
ASUS F8 DEL
Gigabyte F12 DEL
MSI F11 DEL
Intel F10 F2
Asrock F11 F2
EVGA F7 DEL

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال