پست های داغ

مجوز اعتماد عمومی ابدال

هر فردی که به نحوی از دانش هکینگ تیم ابدال استفاده می کند می بایست محتوای این مجوز را به دقت خوانده و به آن عمل نماید ، در غیر اینصورت حق استفاده از محصولاتی که در آن تکنیک های نفوذ و آلوده سازی سرور ها ، سیستم های کامپیوتری و تلفن های همراه آموزش داده شده است را ندارد . هدف اصلی این مجوز استفاده صحیح شما از دانش تیم ما بر پایه اعتماد است .

قوانین اصلی :
  • از روش های یاد شده در محصولات در جهت سوء استفاده از جامعه و مردم استفاده نشود
  • روش های یاد شده به افراد قابل اعتماد انتقال یابد
  • روش های ما نباید در جهت پیشبرد اهداف احزاب غیر مشروع استفاده شود .

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال